Privacyverklaring

WIJ EN UW PRIVACY
Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en doen er alles aan deze optimaal te borgen en te beschermen. In deze privacyverklaring vertellen we welke persoonsgegevens we verwerken, op welke manier we dit doen en met welk doel.

Het kan zijn dat Boboh persoonsgegevens van en over jou verwerkt. Bijvoorbeeld omdat je gebruikmaakt van onze diensten en of omdat je zelf informatie verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website.

Boboh kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens met betrekking tot de aan u geleverde diensten en goederen en de financiële afwikkeling daarvan
Waarom Boboh gegevens nodig heeft

Boboh verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen wanneer je ons daar om vraagt. Telefonisch of schriftelijk per e-mail of per post. Daarnaast kan het zijn dat we persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het uitbrengen van een voorstel aan jou als (potentiële) klant.
 • de uitvoering van een overeengekomen opdracht met alle daarbij behorende werkzaamheden.
 • communicatie over voorstel en/of opdracht.
 • facturatie en administratief beheer, waaronder bijvoorbeeld het doen van een creditcheck, debiteurencontrole, crediteurencontrole en accountantscontrole.
 • het verzamelen van gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving c.q. wettelijke verplichtingen.
Geautomatiseerde besluitvorming

Boboh onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van Boboh betrokken zijn.

Minderjarigen

Boboh heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Boboh bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel vanuit wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Delen met derden

Boboh verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Met derden die jouw gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan wettelijke normen en verplichtingen. Dit kan zowel een verwerkersovereenkomst van Boboh zijn als van de verwerkende partij.

Google Analytics
Boboh maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Boboh heeft Google geen toestemming gegeven om via Boboh verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om jou persoonlijk te volgen of om jou te identificeren. Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden.

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

Functionele cookies
Boboh maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlog sessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen ervoor dat jij als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.

Analytische cookies

Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden we via Google Analytics bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het onlinegedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren c.q. te optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakel u cookies uit?
Je maakt zelf de keuze om cookies in jouw browser of op jouw computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer je cookies uitschakelt, kun je niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Boboh zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Boboh neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door Boboh verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Boboh op via [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2023
Boboh behoudt zich waar nodig het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je derhalve aan regelmatig na te gaan of en zo ja welke aanpassingen er zijn.

Contactgegevens
Boboh
Oldenzaalsestraat 617
7524 AB Enschede
Nederland

+31 650 603 124
[email protected]

Offerte aanvragen

Vraag vrijblijvend een offerte aan en je ontvangt een meer dan concurrerend voorstel. Kom je er niet helemaal uit, neem dan contact op via [email protected] of bel 06-50603124.